Urheilu- ja kulttuuriakatemia

• Ete­lä-Kar­ja­lan ur­hei­lu­a­ka­te­mia

o mah­dol­lis­taa har­joi­tus­ajan kol­me ker­taa vii­kos­sa
o ha­ke­mi­nen pe­rus­kou­lun 9. luo­kan ke­vääl­lä
o ur­hei­lu­a­ka­te­mi­an koor­di­naat­to­ri Eli­na Sini­salo (eli­na.sini­salo@eklu.fi)

https://www.eklu.fi/ur­hei­lu­a­ka­te­mia/ha­ke­mi­nen/toi­nen-aste-imat­ra/

https://www.eklu.fi/ur­hei­lu­a­ka­te­mia/

• Imat­ran yh­teis­lu­ki­on kult­tuu­ri­a­ka­te­mia

o yh­teis­työs­sä Tans­si­stu­dio Ja­min ja Vir­ta-opis­ton (mu­siik­ki­o­pis­to) kans­sa
o mah­dol­lis­taa har­ras­ta­mi­sen kou­lu­ai­ka­na

https://www.tans­sis­tu­di­o­ja­mi.fi/

Imat­ran mu­siik­ki­o­pis­tos­sa voit sy­ven­tää omaa osaa­mis­ta­si muu­si­kin alal­la.

Mu­siik­ki­o­pis­to

Opin­to-opasLuku­vuo­si 2023-202419.4.2023