Lukion valtakunnallinen tuntijako

Lu­ki­on val­ta­kun­nal­li­nen tun­ti­ja­ko ja Imat­ran yh­teis­lu­ki­os­sa tar­jot­ta­vat opin­not.

Val­ta­kun­nal­li­nen tun­ti­ja­ko

Opin­to-opasLuku­vuo­si 2023-202419.4.2023