Opiskelijakunnan hallitus 2022-2023

Kuva Imat­ran kau­pun­ki

Kaik­ki opis­ke­li­jat kuu­lu­vat Imat­ran yh­teis­lu­ki­on opis­ke­li­ja­kun­taan. Opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tus va­li­taan joka vuo­si jou­lu­kuun yleis­ko­kouk­ses­sa ja jo­kai­nen Imat­ran yh­teis­lu­ki­on opis­ke­li­ja voi ha­kea mu­kaan opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­seen. Hal­li­tuk­seen va­li­taan tasa­ver­tai­ses­ti 1. ja 2. vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­joi­ta (myös IB ja ISK). Hal­li­tus va­lit­see kes­kuu­des­taan pu­heen­joh­ta­jan, joka joh­taa hal­li­tuk­sen toi­min­taa.

He­le­na Huo­vi­la, pj.
Vee­ra-Pep­pii­na Va­ris
Tomi Pit­man
Mart­ta Paa­na­nen
Neea Hak­ka­rai­nen
Lot­ta Tör­mä
Ven­la Vesi­valo
Jo­an­na Rii­ko­nen
Emi­lia Huit­ti­nen
Te­o­dor Ge­or­giev
Lau­ri Ham­marén
Soh­vi Huu­ri­nai­nen
Eli­sa Bi­an­car­di­ni

Opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­seen voi olla yh­tey­des­sä säh­kö­pos­til­la:

opis­ke­li­ja­kun­ta@edu­vuok­si.fi

Suo­men lu­ki­o­lais­ten liit­to

Suo­men Lu­ki­o­lais­ten Liit­to on lu­ki­o­lais­ten oma jär­jes­tö, arki­e­lä­män hel­pot­ta­ja ja te­ho­kas edun­val­vo­ja. Lii­ton jä­sen­kor­til­la saa etu­ja muun mu­as­sa mat­kus­ta­mi­seen.

https://lu­kio.fi

Opin­to-opasLuku­vuo­si 2023-202419.4.2023