Lukion työ- ja loma-ajat

Syys­luku­kau­si 10.8. – 22.12.2023
91 työ­päi­vää

Ke­vät­luku­kau­si 8.1. – 1.6.2023
97 työ­päi­vää

Jak­sot

I 10.8. – 29.9.2023 37 pv
II 2.10. – 28.11.2023 37 pv
III 29.11. – 2.2.2024 37 pv
IV 5.2. – 5.4.2024 38 pv
V 8.4. – 1.6.2024 39 pv

Syys­loma 23. – 29.10.2023
Jou­lu­loma 23.12.2023 – 7.1.2024
Tal­vi­loma 26.2. – 3.3.2024

Va­paa­päi­vät 6.12.2023, 1.5.2024 ja 9.5.2024

AM­MAT­TI­O­PIS­TON TYÖ- JA LOMA-AJAT

Syys­luku­kau­si 8.8. – 22.12.2023

Ke­vät­luku­kau­si 8.1. – 31.5.2024

Syys­loma 23. – 29.10.2022
Jou­lu­loma 23.12.2022 – 7.1.2024
Tal­vi­loma 26.2. – 3.3.2024

Va­paa­päi­vät 6.12.2023, 1.5.2024, 9.5.2024

PÄÄT­TÖ­VIIK­KO

Opin­to­jak­so­jen/kurs­sien päät­tö­päi­vät ovat kun­kin jak­son 7 vii­meis­tä päi­vää.

Päät­tö­viik­ko al­kaa

1. jak­so 21.9.2023
2. jak­so 20.11.2023
3. jak­so 25.1.2024
4. jak­so 26.3.2024
5. jak­so 22.5.2024

Ar­vi­oin­ti tu­lee nä­ky­viin Wil­maan uu­den jak­son 10. päi­vä­nä.

Opin­to-opasLuku­vuo­si 2023-202419.4.2023